Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » Rekonstrukce ocelové lávky přes nádraží v Chomutově

Rekonstrukce ocelové lávky přes nádraží v Chomutově

Název projektu

Oprava lávky v km 64,555 v ŽST. Chomutov

Investor

SŽDC s.o., oblastní ředitelství Ústí n. L.

Fakturační cena

6 737 401 Kč bez DPH

Doba výstavby

10/2017 – 12/2018

Kompletní rekonstrukci ocelové lávky, která se svou délkou kolem osmdesáti metrů vede přes celou šíři kolejiště, provedl závod mostních a inženýrských staveb. Původně měla být lávka zprovozněna už během srpna 2018. Po odbourání pochozích vrstev, což byl asfalt a železobeton, ale stavbaři zjistili, že konstrukce je v mnohem horším stavu, než ukázala diagnostika. Proto musely být některé části úplně vyměněny. Z původních šedesáti výluk nakonec bylo nutné provést osmdesát devět výluk, z toho osmnáct bylo denních, protože trakce šlo vypínat jen po částech.

Původní železobetonovou desku, která tvořila pochozí část lávky, nahradily odlehčené plastové rošty. Ocelové části lávky mají novou protikorozní ochranu. Stavbaři také vyměnili ochranné plechy nad trakcemi.

Důležitou části rekonstrukce byla také oprava schodišť, které vedou z prostoru nádraží na lávku. Ty jsou rovněž opatřeny plastovými rošty. Lávka, která vede přes třináct kolejí se na druhé straně napojuje na železobetonovou lávku. Ta je v majetku města a její rekonstrukce se připravuje v nejbližších letech.