Rekonstrukce mostu přes Labe a trati v úseku Lovosice–Žalhostice

Název projektu

Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa

Fakturační cena

287 061 293 Kč bez DPH

Doba výstavby

02/2015 – 07/2016

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Původní, 336 metrů dlouhý ocelový most přes Labe byl v rámci rekonstrukce tříkilometrového úseku trati mezi Lovosicemi a Žalhosticemi kompletně rozebrán a nahrazen novou konstrukcí. Jednalo se o technicky náročné dílo, které si vyžádalo manévry přímo na řece. Most byl částečně snesen za pomoci soulodí. Práci na řece stavbaři upravovali mimo jiné také podle hladiny řeky. V rámci rekonstrukce postupně odstranili stávající ocelové konstrukce, zesílili pilíře v řece předepnutými tyčemi a zvýšili únosnost podloží pilířů tryskovou injektáží. Na pilířích pak zhotovili nové železobetonové úložné prahy, na které osadili nové ocelové konstrukce a následně nový železniční svršek s průběžným kolejovým ložem. Společnost Chládek & Tintěra se na rekonstrukci mostu podílela především realizací železničního svršku.

Hlavním důvodem rekonstrukce tříkilometrového úseku jednokolejné železniční trati mezi Lovosicemi a Žalhosticemi, ve kterém trať přechází Labe, byl nevyhovující stav celkem devíti mostů, včetně největšího sedmipolo ého mostu přes řeku. Souběžně s rekonstrukcí všech mostů provedl závod kolejových staveb společnosti Chládek & Tintěra demontáž a následnou výměnu kolejnic a pražců v celém úseku. Součástí projektu byla také sanace dvou úseků trati.

Kompletní rekonstrukci trati zrealizovalo sdružení zhotovitelů v rámci výluky železničního provozu v trvání pouhých tří měsíců. Dodavatelem stavby byla Společnost most Lovosice – Česká Lípa (SMP CZ, a.s. – vedoucí –, Chládek & Tintěra, a.s., HABAU CZ s.r.o., Bilfinger MCE Slaný s.r.o.)

Rekonstrukce mostu v Lovosicích se stala dopravní stavbou roku 2015