Oprava mostních objektů v úseku Ohníč–Bílina

Název projektu

Oprava mostních objektů v úseku Ohníč–Bílina

Cena bez DPH

10,6 mil. Kč

Doba výstavby

06/2021—06/2022

Investor

Správa železnic, státní organizace

Cílem zakázky bylo zajištění bezpečnosti železničního provozu opravou čtyř vybraných mostních objektů v traťovém úseku Ústí nad Labem – Bílina, konkrétně podchodu, který se nachází v Ohníči hned vedle železničního přejezdu a třech propustků. Stávající konstrukci podchodu naši stavbaři z důvodu špatného stavu nahradili novou, rámovou železobetonovou konstrukcí.

Propustky mají novou nosnou konstrukci také prefabrikovanou z typizovaných patkových rour. Opravy probíhaly po polovinách se zachováním jednokolejného provozu.