Most přes cyklostezku Cheb–Waldsassen

Název projektu

Cyklostezka Cheb–Waldsassen, etapa IIIa – výstavba mostního objektu

Cena bez DPH

14 mil. Kč

Doba výstavby

09/2018—05/2019

Investor

Město Cheb

Výstavba přeložky místní komunikace v chebské části Podhrad vyvolala potřebu nového mostu přes stávající Valdštejnovu cyklostezku. Cílem projektu bylo postavit sedm metrů nad terénem objekt s délkou nosné konstrukce téměř 30 metrů a šířkou 6,5 metru, který převede přeložku pozemní komunikace MO2k 6,5/6,5/40 nad cyklostezkou.

Založení mostu je plošné na monolitických železobetonových pasech a dříku z betonu a výztuže. Spodní stavbu mostu tvoří monolitické železobetonové stěny, nosnou konstrukci mostu přesypaný flexibilní ocelový polorám Multiplate 200. Na šikmých okrajích polorámu plnících současně funkci rovnoběžných křídel mostu je s ohledem na výraznou šikmost (59°) provedena železobetonová ztužující římsa. Most je opatřen silničními svodidly, zábradlím a svahovým skluzem.