Oprava mostu na trati Janovice–Domažlice

Název projektu

Oprava mostu v km 24,922 na trati Janovice-Domažlice

Cena bez DPH

11,7 mil. Kč

Doba výstavby

02/2022—06/2022

Investor

Správa železnic, státní organizace

Celou horní část staré nosné konstrukce mostu o rozpětí 11,6 m a délce 12,6 m naši stavbaři rozebrali a nahradili ji prefabrikovanou nosnou konstrukcí. Vrchní části stávajících opěr a jejich zdegradované líce jsme ubourali a zřídili nové železobetonové prefabrikované úložné prahy a rovnoběžná křídla. Na ně jsme pak usadili novou prefabrikovanou nosnou konstrukci. Na jednokolejné trati jsme vyměnili a směrově a výškově upravili kolejnice a svařili je do bezstykové podoby. K jejich podbití jsme využili naši automatickou strojní podbíječku. Opěry mostu stavbaři obložili žulovým kamenem.