Kanalizační sběrač Rokytka

Název projektu

Výstavba sběrače „Rokytka“, Praha 9

Cena bez DPH

21,4 mil. Kč

Doba výstavby

01/2014–03/2015

Investor

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Cílem stavby bylo nahradit provizorní stav stokové sítě v daném místě, aby již nedocházelo k zaplavování kanalizačního systému vzedmutou Rokytkou. Stavbaři proto vystavěli dvě nové oddělovací komory pro kanalizace jednotné soustavy pražského stokového systému.