Kanalizační sběrač Rokytka

Název projektu

Výstavba sběrače „Rokytka“, Praha 9

Fakturační cena

21 376 682 Kč bez DPH

Doba výstavby

01/2014 – 03/2015

Investor

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Cílem stavby bylo nahradit provizorní stav stokové sítě v daném místě, aby již nedocházelo k zaplavování kanalizačního systému vzedmutou Rokytkou. Stavbaři proto vystavěli dvě nové oddělovací komory pro kanalizace jednotné soustavy pražského stokového systému.