Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi

Název projektu

Nábřežní cyklostezka

Cena bez DPH

78,8 mil. Kč

Doba výstavby

05/2022-5/2023

Investor

Statutární město Mladá Boleslav

Nábřežní cyklostezka v prostoru Krásné louky, která je hojně využívána k rekreaci a volnočasovým aktivitám. Na obou koncích se nová trasa napojuje na stávající zpevněné či nezpevněné komunikace. Stěžejním objektem stavby je asi stometrové přemostění řeky pro cyklisty a pro pěší, které stojí hned vedle stávajícího železničního mostu a areálu chovatelů. Autorem projektu je renomovaný architekt Josef Pleskot.