Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v České Lípě

Název projektu

Zateplení domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa, Stavební úpravy domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa

Cena bez DPH

63,1 mil. Kč

Doba výstavby

06/2018–12/2019

Investor

Město Česká Lípa

Rozsáhlá rekonstrukce domova pro seniory v ulici na Blatech se dotkla celkem pětapadesáti bytových jednotek, které jsou situovány v pavilonech B a C. Objekt penzionu pro seniory se skládá celkem z pěti křídel (A až E), z nichž dvě jsou obytná a ostatní slouží pro provozní účely a společenské využití. Ve všech blocích stavbaři opravili střechy, vyměnili okna a zateplili fasády. V obytných blocích došlo ve dvou etapách také na rekonstrukce bytových jednotek dle současných standardů pro imobilní klientelu.

Stavební práce probíhaly za plného provozu domova seniorů, což bylo organizačně a z hlediska bezpečnosti náročné nejen pro stavbaře, ale také pro personál domova pro seniory, se kterým bylo nutné řešit dočasné přesuny seniorů během rekonstrukcí vnitřních bytových jednotek.

Současně s rekonstrukcí obytných bloků stavbaři na ostatních objektech měnili střešní krytiny, okna a obří světlíky, které vedou nad střechami bloků. Finální práce, jako je dokončení zateplených fasád včetně základů všech bloků, výměna klempířských prvků a zámečnických fasádních prvků byly dokončeny v termínu. Ačkoliv během realizace projektu došlo k mnohým vícepracím, termín stavby se nakonec protáhl pouze o měsíc.