Rekonstrukce horního nádraží v Litoměřicích

Název projektu

Železniční stanice Litoměřice – horní nádraží – stavební úpravy

Cena bez DPH

11,7 mil. Kč

Doba výstavby

07/2017–06/2018

Investor

SŽDC, s.o.

Nejvýraznější podíl prací připadnul na vnější část čtyřpatrové budovy. Zejména se jedná o fasádu, výměnu všech oken a vnějších dveří. Naopak střecha zůstala prakticky nedotčená. Výměnu střešní krytiny tam naše společnost provedla před čtyřmi lety. Stálí cestující jistě ocení rekonstrukci přístřešku nad perónem.

Uvnitř výpravní budovy došlo především ke stavebním úpravám veřejných prostor v přízemí. Zásadní je přemístění pokladen a vybudování nových prostor pro zázemí zaměstnanců a nových sociálních zařízení. S tím vším byla spojená rekonstrukce inženýrských sítí v této části budovy a finální úpravy jako je nová dlažba nebo výmalba.

Po organizační stránce bylo nejnáročnější koordinovat veškeré stavební práce s provozem výpravní budovy, který zůstal zcela zachován po celou dobu rekonstrukce.