Rekonstrukce výpravní budovy ústeckého hlavního nádraží

Název projektu

Rekonstrukce výpravní budovy hlavního nádraží v Ústí nad Labem

Cena bez DPH

40,8 mil. Kč

Doba výstavby

12/2011–12/2012

Investor

České dráhy, a.s.

Generální dodavatel stavby: BM Construction s.r.o.
Hlavní zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.
Projektant stavby: SUDOP Praha a.s.

Stavební práce probíhaly ve dvou etapách, přičemž byl zajištěn nepřetržitý provoz nádraží. Polovina objektu byla téměř celá zbourána a následně znovu postavena. Druhá polovina budouvy prošla kompletní rekonstrukcí. Nové křídlo tvoří ocelová konstrukce založená na zdivu původní budovy, zrekonstruovaná levá část obsáhla kompletně nové vnitřní rozvody elektrické instalace, osvětlení a podlahové topení, výškové srovnání stávajících krajních věží, zapetlení fasády a střechy nebo výměny oken.