Reference | Pozemní stavba

Úvod » Reference » Pozemní stavby » Zrekonstruované historické nádraží v Ploskovicích

Zrekonstruované historické nádraží v Ploskovicích

Název projektu

Oprava výpravní budovy Ploskovice

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Fakturační cena

4 749 999 Kč bez DPH

Doba výstavby

10/2015 – 12/2015

Kouzlo historického nádraží dotváří nová střecha, fasáda, okna i dveře, nové přístupové cesty a výsadba zeleně, kterou společně s obyvateli nádraží realizovala obec Ploskovice.