Rekonstrukce historického nádraží v Ploskovicích

Název projektu

Oprava výpravní budovy Ploskovice

Cena bez DPH

4,7 mil. Kč bez DPH

Doba výstavby

10/2015–12/2015

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Kouzlo historického nádraží dotváří nová střecha, fasáda, okna i dveře, nové přístupové cesty a výsadba zeleně, kterou společně s obyvateli nádraží realizovala obec Ploskovice.