Reference | Pozemní stavba

Úvod » Reference » Pozemní stavby » Opravená výpravní budova v Neratovicích

Opravená výpravní budova v Neratovicích

Název projektu

Žst. Neratovice – oprava VB

Investor

SŽDC s.o., Správa osobních nádraží Praha

Fakturační cena

6 277 692 Kč bez DPH

Doba výstavby

05/2017 – 09/2017

Nejdůležitější částí opravy neratovické výpravní budovy byla výměna 900 m2 střešní krytiny s lokální výměnou tesařských prvků a kompletní oprava fasády. V případě rekonstrukce fasády, která měří kolem 1200 m2, se jednalo od dvou metrů nahoru o lokální výspravu. Ve spodních dvou metrech stavbaři oklepali omítku až na cihlu a následně provedli sanační omítku. Nakonec dostala celá fasáda novou štukovou omítku a nový nátěr.

Obvod budovy je kompletně oddrenážován, provedena je částečná rekonstrukce dešťové kanalizace a výstavba přibližně 600 m2 nových chodníků.       

Uvnitř výpravní budovy došlo především na výměnu dlažby, realizaci stropních pohledů a rovněž na výmalbu.