Oprava výpravní budovy v Měšicích u Prahy

Název projektu

Žst. Měšice – oprava výpravní budovy

Cena bez DPH

5 mil. Kč

Doba výstavby

07/2017–12/2017

Investor

SŽDC s.o., Správa osobních nádraží Praha

Výpravní budova v Měšicích se dočkala výměny střešní krytiny, oken, dveří a opravy zejména celé fasády. Rekonstrukce se dotkla také rozvodů elektro, ležaté dešťové kanalizace a drobných oprav uvnitř objektu. V čekárně stavbaři například opravili omítky, položili novou dlažbu, rozvedli nové elektro, snížili strop a nově vymalovali. Součástí zakázky byla také dodávka nového mobiliáře.