Reference | Pozemní stavba

Úvod » Reference » Pozemní stavby » Důstojná výpravní budova v Měšicích u Prahy

Důstojná výpravní budova v Měšicích u Prahy

Název projektu

Žst. Měšice – oprava výpravní budovy

Investor

SŽDC s.o., Správa osobních nádraží Praha

Fakturační cena

5 042 110 Kč bez DPH

Doba výstavby

07/2017 – 12/2017

Výpravní budova v Měšicích se dočkala výměny střešní krytiny, oken, dveří a opravy zejména celé fasády. Rekonstrukce se dotkla také rozvodů elektro, ležaté dešťové kanalizace a drobných oprav uvnitř objektu. V čekárně stavbaři například opravili omítky, položili novou dlažbu, rozvedli nové elektro, snížili strop a nově vymalovali. Součástí zakázky byla také dodávka nového mobiliáře.