Mateřská škola v Ploskovicích

Název projektu

MŠ Ploskovice

Cena bez DPH

22,1 mil. Kč

Doba výstavby

03/2018–04/2019

Investor

Obec Ploskovice

V polovině ledna 2019 předalo středisko pozemních staveb obci Ploskovice novou mateřinku pro osmačtyřicet předškoláků.

Školka vyrostla během přibližně sedmi měsíců v nově zastavované čtvrti obce. Na začátku března už byla také kompletně vybavená inventářem, což bylo v režii investora. Prvních předškoláků se dočká se začátkem nového školního roku.

Mateřskou školku tvoří jednopodlažní budova s rozlohou 540 m2. Součástí projektu byla také realizace zázemí, které je pro školku typické – jedná se především dětská hřiště, pískoviště, ale také parkoviště a zeleň.

Objekt budovy je založen na základových pasech. Nosné a obvodové zdivo je cihlové, střecha sedlová s podkrovím, které bude možné v budoucnu přizpůsobit potřebám školky. Výrazným architektonickým prvkem nové školky je doplňkový cetrisový obklad fasády.