Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská

Název projektu

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 2904 – realizace stavby

Cena bez DPH

75 mil. Kč

Doba výstavby

09/2019–06/2021

Investor

Město Česká Lípa

K plánovanému snížení spotřeby energie dochází především díky stavebním úpravám a instalaci moderních systémům v rozsáhlém komplexu školy na sídlišti Lada, který tvoří celkem pět pavilonů. Stěžejní částí zakázky byla výměna všech oken a dveří a s tím související meziokenní vyzdívky, zateplení fasád a střech.

Specifikací projektu byla instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v prostorách pro výuku a umístění fotovoltaických panelů na střechu učebního objektu A, který je zároveň ze všech nejrozsáhlejší. Zejména instalace vzduchotechniky s rekuperací byla jednou z nejnáročnějších částí projektu. Součástí nové vzduchotechniky a fotovoltaiky byly také přidružené rozvody elektroinstalací, topení a regulací. K dosažení maximálních úspor energie přispěje i doplnění stínicí techniky.