Reference | Pozemní stavba

Úvod » Reference » Pozemní stavby » Víceúčelová sportovní hala v Černošicích-Mokropsech

Víceúčelová sportovní hala v Černošicích-Mokropsech

Investor

Město Černošice

Vedoucí stavby

Petr Suchý

Fakturační cena

53 000 000 Kč s DPH

Doba výstavby

02/2015 – 06/2016

Sportovní hala se stala součástí tamní základní školy, která byla již v době výstavby koncipována pro dostavbu haly. Ve spodním patře školy zůstal volný prostor pro technické a sociální zázemí sportovní haly, včetně koutku pro občerstvení. Na půdoryse stávající školy jsou postavené i divácké tribuny.

Hala zabírá plochu přibližně 1150 m2 zelené louky. Koncipována je jako tvarově jednoduchá stavba na půdorysu obdélníku o rozměrech přibližně 51 x 22,5 m. Sedlovou střechu haly tvoří sendvičový panel šedé barvy. Hrubou stavbu se středisku pozemních staveb podařilo dokončit v závěru loňského roku. I když se jedná o zdánlivě jednoduchou stavbu, kde jsou hlavními nosnými prvky železobeton a ocel, složitost tkvěla v propojení stávajícího objektu školy s novou halou.

Výrazným prvkem novostavby je její jižní fasáda, která je z větší části prosklená.  

  • Objem výkopů zeminy: 2330 m3
  • Objem betonu: 650 m3
  • Plocha palubovky: 930 m2
  • Plocha střechy: 1100 m2
  • Plocha fasády: 900 m2
  • Hmotnost ocelového vazníku: 10 t (délka 32 m)