Sportovní hala Věry Čáslavské v Černošicích-Mokropsech a nové třídy školy v Černošicích

Název projektu

Víceúčelová sportovní hala v Černošicích-Mokropsech; Půdní vestavba učeben ZŠ Černošice-Mokropsy

Fakturační cena

71 127 855 Kč bez DPH

Doba výstavby

02/2015 – 05/2016

Investor

Město Černošice

Sportovní hala se stala součástí tamní základní školy, která byla již v době výstavby koncipována pro dostavbu haly. Ve spodním patře školy zůstal volný prostor pro technické a sociální zázemí sportovní haly, včetně koutku pro občerstvení. Na půdoryse stávající školy jsou postavené i divácké tribuny.

Hala zabírá plochu přibližně 1150 m2 zelené louky. Koncipována je jako tvarově jednoduchá stavba na půdorysu obdélníku o rozměrech přibližně 51 x 22,5 m. Sedlovou střechu haly tvoří sendvičový panel šedé barvy. Hrubou stavbu se středisku pozemních staveb podařilo dokončit v závěru loňského roku. I když se jedná o zdánlivě jednoduchou stavbu, kde jsou hlavními nosnými prvky železobeton a ocel, složitost tkvěla v propojení stávajícího objektu školy s novou halou. Výrazným prvkem novostavby je její jižní fasáda, která je z větší části prosklená.  

Součástí projektu byla také půdní vestavba učeben na základní školou. Do nových prostor nad posledním patrem základní školy v Černošicích-Mokropsech se vešly tři kmenové třídy, jeden výtvarný ateliér, knihovna, tři kabinety, šest místností se sociálním zařízením a dvě technické místnosti.