Reference | Pozemní stavba

Úvod » Reference » Pozemní stavby » Přístavba ZŠ v Černošicích

Přístavba ZŠ v Černošicích

Název projektu

Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích

Investor

Město Černošice

Fakturační cena

30 463 000 Kč (bez DPH)

Doba výstavby

12/2017–06/2019

Dokončená přístavba rozšiřuje kapacitu školy o nové kmenové třídy, technické učebny, sborovnu a potřebné zázemí.

Nový objekt školy o půdorysných rozměrech 39 x 15 metrů je přistavěn a propojen v zádní části budovy školy. Stavba je založená na mikropilotách a železobetonové základové desce. První a druhé patro objektu je převážně monolitické z železobetonu. Veškeré inženýrské sítě přístavby jsou napojeny na stávající rozvody školy. Výjimkou je kanalizace, kde je to naopak. Na novou kanalizaci je napojena i současná škola. Součástí přístavby je také výtah v hlavní budově školy, který musel být realizován s předstihem s ohledem na omezené prostorové možnosti.

Projekt byl náročný zejména z prostorových důvodů. Na staveniště vedla jen jedna cesta, a tou nákladní auto neprojelo. Museli jsme proto materiál dopravovat jeřábem přes střechu hlavní budovy školy.