Autobusové nádraží Litoměřice

Název projektu

Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa

Fakturační cena

45 667 834 Kč bez DPH

Doba výstavby

02/2015 – 09/2015

Investor

Město Litoměřice

V místě stávajícího nádraží z 50. let vzniklo devět nových odjezdových stání se zastřešenými nástupišti. Nové autobusové nádraží má tvar oválu, s vnějším obvodem tvořeným průjezdní komunikací s jednosměrným provozem a vnitřním nástupištěm pro odjezdová stání, dvěma průjezdními nástupišti a jedním výstupním stáním. Součástí nového nádraží je také odstavná plocha pro tři autobusy, parkoviště pro 80 aut a další parkovací pás pro 12 aut a pět vozů taxi. Projekt čítal i vybudování veřejného WC, nové osvětlení nebo sadové úpravy. Autobusové nádraží je opatřeno moderním informačním systémem.