Regionální technologické centrum robotiky v Žatci

Název projektu

Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci

Cena bez DPH

83 mil. Kč

Doba výstavby

10/2021–11/2023

Investor

Město Žatec

Cílem dokončené rekonstrukce, do které spadá i změna dispozic vnitřních prostor, bylo z objektu kláštera vytvořit polyfunkční komunitní centrum, resp. prostory pro poskytování dvou sociálních služeb a současně zázemí pro volnočasové, kulturní, vzdělávací a environmentální aktivity.

Více zde