Škola v Tuchlovicích se rozrostla o další moderní pavilon

Název projektu

Výstavba nového pavilonu ZŠ Tuchlovice

Cena bez DPH

17,2 mil. Kč

Doba výstavby

03/2019–02/2020

Investor

Obec Tuchlovice

Nový dvojpodlažní objekt o půdorysu přibližně 35x11 disponuje pěti učebnami a veškerým technickým zázemím.

Nový pavilon je umístěn v jižní části pozemku školy, a to v místě původního skleníku školy. Terasovitý terén museli stavbaři střediska pozemních staveb nejprve srovnat a zajistit masivní čtyři metry vysokou opěrnou zdí v délce asi 35 metrů.

Pavilon je založen na základových pasech a železobetonové desce. Svislé konstrukce tvoří železobetonový monolit s vyzdívkami. Výrazným prvkem je dvojice pultových střech s proměnnou výškou i délkou. Velká část výplní je tvořena předsazenými okny či skleněnými výplněmi. Spojení obou pater nového objektu školy je pomocí schodiště a výtahové plošiny. Celý projekt je koncipován pro bezbariérový přístup. Proto je součástí objektu výtahová plošina pro imobilní studenty, bezbariérový přístup do školy a bezbariérové sociální zařízení.

V horním patře pavilonu jsou situovány čtyři učebny a dva kabinety. Ve spodním patře jedna učebna, sklad učebnic, technické a sociální zázemí, a především vstup se šatnami. Projekt hodně zohledňoval akustiku objektu. Učebny proto mají speciální stropy z pohltivých materiálů, stěny a podlahy jsou rovněž z materiálů, které eliminují šíření a odraz zvuků.  

Plášť objektu tvoří provětrávaná zateplená fasáda obložená cembritovými deskami v oranžové a černé barvě. Součástí projektu bylo také vybudování okolních komunikací a propojení nového pavilonu s ostatními pavilony školy zastřešeným ocelovým přístřeškem.

Připojení objektu na inženýrské sítě je provedeno ze stávajících rozvodů školy. Výjimkou je silnoproud, které bylo nutné napojit na stávající přípojný bod.