Reference | Pozemní stavba

Úvod » Reference » Pozemní stavby » Rozšíření základní školy v Dobřichovicích

Rozšíření základní školy v Dobřichovicích

Název projektu

ZŠ Dobřichovice – stavební úpravy a přístavba školy Raisova 794

Investor

Město Dobřichovice

Fakturační cena

28 693 992 Kč (bez DPH)

Doba výstavby

06/2021–07/2022

K rozšíření školy pomohla přístavba dvoupodlažního objektu obdélníkového tvaru přibližně 12 x 8 m s plochou střechou, která vyrostla na volném místě, jež bylo dříve využívané částečně i jako parkoviště.

Nová přístavba, jejímž výrazným architektonickým prvkem je vnější obklad z cedrových latí, zároveň vytvořila
nový hlavní vstup do školy a především umožnila rozšíření školní jídelny, jejíž prostory naši stavbaři kompletně zrekonstruovali.