Oprava mostu v km 8,232 (Trhanov)

Název projektu

Oprava mostu v km 8,232 (Trhanov)

Cena bez DPH

1,3 mil. Kč

Doba výstavby

06/2019

Investor

Správa železnic, státní organizace

Oprava mostu na trati Havlovice–Tachov spočívala v sanaci spodní stavby, výměně mostnic, kompletní PKO ocelové konstrukce.