Rekonstrukce kolejových paprsků v Chomutově

Název projektu

Rekonstrukce kolejových paprsků č. 13–22 a protipaprsků č. 1, 3, 18 a 20 před Rotundou č. 1 Železniční depozitář NTM – Chomutov

Cena bez DPH

3,5 mil. Kč

Doba výstavby

02/2020–04/2020

Investor

Národní technické muzeum Praha

Během stavebních prací došlo k opravě kolejových paprsků č. 13–22 ústících do Rotundy I a paprsků 3, 18, 20 ležících naproti Rotundě I v areálu Železničního depozitáře NTM Chomutov.