Oprava propustku v Nižboru

Název projektu

Oprava propustku v km 10,096 TÚ 0761

Fakturační cena

890 426 Kč bez DPH

Doba výstavby

12/2017-02/2018

Investor

SŽDC, s.o., OŘ Praha

Stavba „Oprava propustku v km 10,096“ se nachází ve sklářské vesničce Nižbor u Berouna. Stavební práce byly rozděleny do dvou etap. První etapa se skládala ze sanace spodní stavby a zajištění prasklé klenby po celém jejím obvodu pomocí systému Helifix. Jedná se o opatření proti následnému pohybu. V druhé etapě středisko údržby navýšilo římsy propustku ze železobetonu, zajistilo kolejové lože proti hrozícímu sesuvu do průtokové části propustku a vystavělo gabionové zdi na krajích propustku. Dokončení stavby završila výroba a následná montáž ocelového zábradlí.