Rekonstrukce trakčního vedení ve Žďáru nad Sázavou

Název projektu

Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou

Fakturační cena

333 077 726 Kč (bez DPH) – Chládek a Tintěra, a.s., 9,31 % (31 000 012 Kč)

Doba výstavby

02/2020–03/2021

Investor

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s., Chládek a Tintěra, a.s., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Rekonstrukce je součástí akce „Kolejové úpravy ve stanici Žďár nad Sázavou“. Rekonstrukci stanice vyvolal nevyhovující stav železničního svršku a spodku v oblasti výhybek v hlavních kolejích stanice a navazujícího oblouku ve směru Sázava u Žďáru. Jedná se o rekonstrukci části dvoukolejné železniční trati Brno – Havlíčkův Brod – Kolín.

Původní trakční vedení z roku 1967 bylo v rozsahu stavby kompletně demontováno, a to včetně starých základů pro trakční podpěry. Zároveň stavbaři vybudovali 48 nových základů pro trakční podpěry. Ve výsledku bude sestaveno šest nových bránových dvojic, budou osazeny nové konzoly a natažen nový trolejový drát a nosná lana. Na dvou nových trakčních podpěrách vznikne nový napájecí portál ze čtyř odpojovačů – tři budou ovládány pomocí motorových pohonů a jeden manuálně.