Nové dálkové ovládání úsekových odpojovačů v Čičenicích

Název projektu

Oprava DOÚO žst. Číčenice

Fakturační cena

4 143 756 Kč bez DPH

Doba výstavby

03/2016 – 10/2016

Investor

Správa železniční a dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Plzeň

V rámci stavby bylo vyměněno jedenáct kusů motorových pohonů a dvanáct kusů úsekových odpojovačů včetně svodů a táhel. Středisko elektrostaveb dále opravilo stávající kabelizaci v souhrnné délce 2770 m a provedlo výměnu ovládacího zařízení POZ včetně napájení.