Oprava trakčního vedení ve Všetatech

Název projektu

Oprava trakčního vedení v žst. Všetaty

Fakturační cena

5 665 857 Kč bez DPH

Doba výstavby

08/2017 – 01/2018

Investor

Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

V rámci stavby došlo v žst. Všetaty k výměně izolátorů v podélných a příčných polích; ramenech TV, nástavců do kotvení, uchycení bleskojistek, elektrických dělení.
V celkovém součtu došlo k výměně 750 ks stávajících porcelánových izolátorů za nové, plastové (kompozitní či polymerové) určené pro napěťovou hladinu 25 kV v typovém rozdělení (577 ks oko–oko, 164 ks oko–objímka) a nové porcelánové izolátory určené pro napěťovou hladinu 25 kV a v typovém rozdělení (4 ks objímka–objímka). Výměna izolátorů byla provedena v celé hlavní i vedlejší sestavě TV, a to od elektrického dělení ÚO 401–402 (žkm 360,230) včetně po elektrické dělení ÚO 411–412 (žkm 361,620) včetně.