Reference | Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí

Oprava propustku u Klatov

Název projektu

Oprava propustku v km 48,854 (Klatovy), trati Železná Ruda – Plzeň

Investor

SŽDC, s.o., OŘ Plzeň

Fakturační cena

923 263 Kč bez DPH

Doba výstavby