Kvalifikace

Úvod » Kvalifikace

Kvalita práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí

Společnost Chládek & Tintěra, a.s., si uvědomuje důležitost otázek kvality produkce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dopadů činnosti na životní prostředí, a proto má zavedeny systémy managementu kvality, BOZP a ŽP. Úkoly a cíle těchto systémů jsou zakotveny v „Politice ISM“ a každoročně specifikovány v cílech a programech integrovaného systému.

Certifikace společnosti

Systém managementu (dále jen SM) kvality je zaveden podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, SM životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a SM BOZP podle normy ČSN ISO 45001:2018. Funkčnost integrovaného systému je průběžně kontrolována formou interních auditů a externě formou každoročních kontrolních auditů a jedenkrát za 3 roky certifikačním auditem. V měsíci září 2020 proběhly kontrolní audity všech SM, v rámci kterých nebyly shledány žádné odchylky.

Certifikačním orgánem pro integrovaný SM je STAVCERT Praha, s.r.o.

Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnosti Chládek & Tintěra, a.s.

Chládek & Tintěra, a.s. je společností, jejíž hlavní činností je příprava a provádění staveb, jejich změn a odstraňování včetně zajišťování inženýrsko-dodavatelské činnosti, a to zejména v oblasti staveb pozemních, dopravních, inženýrských a průmyslových. Na základě licence zajišťuje rovněž provozování drážní dopravy. V souladu s kontextem a strategií společnosti - trvale se zařadit mezi přední stavební společnosti ve svém oboru - se touto politikou společnost prostřednictvím svého vrcholového vedení zavazuje ve všech svých činnostech a na všech provozech a projektech k trvalému zlepšování kvality svých procesů, produktů a služeb, péče o životní prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky řídících norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 v platném znění. Činnosti spojené s údržbou a opravami železničních vozidel provádí společnost v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779 a souvisejících předpisů (ECM).

Celý dokument ke stažení zde