Oprava propustku u Dobřan

Název projektu

Oprava propustku v km 84,672 (Dobřany) trati: Železná Ruda – Plzeň

Fakturační cena

415 581 Kč bez DPH

Doba výstavby

05/2011 – 05/2011

Investor

SŽDC s. o. SDC Plzeň