Reference | Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí

[page_title]

Název projektu

Oprava mostu v km 15,372 (Horní Bříza) trati Plzeň–Mladotice

Investor

SŽDC s. o. SDC Plzeň

Fakturační cena

831 494 Kč bez DPH

Doba výstavby

04/2011 – 04/2011