Reference | Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí

Úvod » Reference » Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí » Oprava mostu u obce Dýšina

Oprava mostu u obce Dýšina

Název projektu

Oprava mostu v km 95,946 (Dýšina) trati Praha–Plzeň

Investor

SŽDC s. o. SDC Plzeň

Fakturační cena

600 158 Kč bez DPH

Doba výstavby

10/2010 – 10/2010