Reference | Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí

Úvod » Reference » Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí » Oprava mostního objektu u obce Deštnice

Oprava mostního objektu u obce Deštnice

Název projektu

Oprava objektu v km 78,920 (Deštnice) trati Praha–Chomutov

Investor

SŽDC s. o. SDC Ústí nad Labem

Fakturační cena

130 676 Kč bez DPH

Doba výstavby

07/2010 – 07/2010