Reference | Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí

[page_title]

Název projektu

Oprava objektu v km 78,920 (Deštnice) trati Praha–Chomutov

Investor

SŽDC s. o. SDC Ústí nad Labem

Fakturační cena

130 676 Kč bez DPH

Doba výstavby

07/2010 – 07/2010