Oprava mostního objektu u obce Deštnice

Název projektu

Oprava objektu v km 78,920 (Deštnice) trati Praha–Chomutov

Fakturační cena

130 676 Kč bez DPH

Doba výstavby

07/2010 – 07/2010

Investor

SŽDC s. o. SDC Ústí nad Labem