Reference | Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí

[page_title]

Název projektu

Oprava propustku trať Rakovník–Bečov km 29,482

Investor

SŽDC s. o. OŘ Ústí n.L., Správa mostu a tunelu Karlovy Vary

Fakturační cena

186 958 Kč bez DPH

Doba výstavby

05/2012 – 05/2012