Oprava propustku na trati Rakovník–Bečov v km 29,490

Název projektu

Oprava propustku trať Rakovník–Bečov km 29,482

Fakturační cena

186 958 Kč bez DPH

Doba výstavby

05/2012 – 05/2012

Investor

SŽDC s. o. OŘ Ústí n.L., Správa mostu a tunelu Karlovy Vary