Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » [page_title]

[page_title]

Název projektu

Oprava ocelového silničního mostu v k.ú. Dolánky

Investor

Eurovia Kamenolomy a.s.

Smluvní cena

2 237 597 Kč bez DPH

Doba výstavby

07/2011 – 09/2011