Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » Oprava ocelového silničního mostu v k.ú. Dolánky

Oprava ocelového silničního mostu v k.ú. Dolánky

Investor

Eurovia Kamenolomy a.s.

Vedoucí stavby

Ing. Jan Vintrich

Smluvní cena

2 237 597 Kč bez DPH

Doba výstavby

07/2011 – 09/2011