Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec–Tanvald

Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec–Tanvald

Název projektu

Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec–Tanvald

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Fakturační cena

336 566 550 Kč bez DPH

Doba výstavby

04/2015 – 02/2016

Hlavním předmětem prací byla rekonstrukce železničního spodku, svršku, nástupišť a mostních konstrukcí. Součástí stavby byly také přeložky kabelového vedení. Základem prací na železničním spodku byla kromě výměny konstrukčních vrstev hlavně obnova funkčnosti odvodnění zřízením nových trativodů včetně opravy propustků, částečné rozšíření stezek pomocí gabionů a osazení prefabrikovaných příkopových žlabů.

Obnova železničního svršku představovala výměnu kolejnic a pražců v celém úseku, přičemž v přímé koleji byly vloženy betonové pražce a v obloucích díky malým poloměrům ocelové pražce Y. Vzhledem k tomu, že trať prochází členitým terénem mezi skalními masivy, počítal projekt na mnoha místech s rozsáhlou sanací a stabilizací skalních svahů.

Stavba řešila i kompletní přestavbu nástupišť včetně nového osvětlení v zastávkách Liberec-Rochlice, Vratislavice a Proseč. Dále byly obnoveny téměř dvě desítky železničních přejezdů, přičemž v jednom z nich byl poprvé u nás použit nový konstrukční prvek prefabrikovaných zídek se zabudovaným odvodňovacím žlabem.

Významnou částí stavby byla rekonstrukce zhruba čtyřiceti umělých staveb, se kterou se v rekordně krátkém čase vypořádal závod mostních staveb. Jednalo se o šest mostních konstrukcí, zbytek tvořily propustky a zdi.