Reference | Elektrostavby

Úvod » Reference » Elektrostavby » [page_title]

[page_title]

Název projektu

ČEZ – HZS I

Investor

ČEZ Distribuce a.s.

Fakturační cena

4 606 000 Kč bez DPH

Doba výstavby

01/2015 – 12/2015

Předmětem zakázky bylo vybudování nových a oprava stávajících distribučních trafostanic. Cílem projektu je rozšiřování distribuční soustavy o nová odběrná místa a obnova a rekonstrukce distribuční soustavy.