O společnosti | Chládek & Tintěra, a.s.

Úvod » O společnosti

Motto: Odolná česká stavební firma s logem hrocha

Výrazným charakteristickým znakem společnosti Chládek & Tintěra, a.s., je tradice a odolnost. Společnost se stále rozvíjí a snaha o dodržování tradičních hodnot zůstává důležitým prvkem fungování společnosti. Úspěch firmy je postaven na sounáležitosti pracovníků s firmou, jejich sebevědomí a odborné kvalifikaci. Naše společnost působí v celé české republice a udržuje si silný „emocionální“ vztah ke svému regionu.

Společnost Chládek & Tintěra, a.s., byla založena v roce 1990 v Litoměřicích a je ryze českou stavební firmou se stabilním většinovým majitelem. V roce 2020 oslavila 30 let působení na českém stavebním trhu a se svými 373 zaměstnanci patří k významným zaměstnavatelům. Během své existence se zařadila mezi přední dodavatele zejména železničních staveb a v tomto oboru patří v současnosti mezi tři největší společnosti s vlastní personální a strojní kapacitou v České republice.

Kapitálová zajištěnost naší společnosti umožňuje plánovat, soutěžit a získávat rozhodující stavební zakázky tak, abychom měli naplněny naše stavební segmenty působnosti, zajistili práci pro naše zaměstnance a dosahovali našich plánovaných objemů. Rozhodující aktivity společnosti jsou orientovány do dopravních staveb. Kromě velkých dopravních staveb se naše firma věnuje i realizaci mostních a inženýrských staveb, pozemních staveb a elektrostaveb. Podílí se na budování infrastruktury a rekonstrukci významných staveb po celé naší republice. Společnost také vlastní licenci na provozování drážní dopravy.

Naše společnost se účastní většiny výběrových řízení na velké státní železniční infrastrukturální stavby. Aktuálně realizujeme modernizaci železničního uzlu v Plzni a rekonstrukci žst. Bohosudov. Etablovali jsme se v segmentu tramvajových tratí a aktuálně rekonstruujeme desetikilometrovou trať Most–Litvínov. Začínáme rekonstrukci nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice nad Labem a stabilně se podílíme na drobných opravách a údržbě železniční sítě. Z větších pozemních staveb aktuálně realizujeme ZŠ Dobřichovice, osobní nádraží v Podbořanech a Regionální technologické centrum robotiky v Žatci.

Dlouholetou spoluprací se SPŠ a VOŠ strojní, stavební a dopravní Děčín se podílíme na výchově a zapracování nových techniků v oboru železničního stavitelství. Z těchto a dalších škol čerpáme naše nové kvalifikované zaměstnance, kteří jsou základem úspěšné firmy. Ve společnosti se také stabilizoval řídicí tým, za kterým jsou vidět výsledky.

Naše společnost se převážně orientuje na státní zakázky, dále kraje, města a obce, ale v posledních letech výrazně rozvíjíme spolupráci i se soukromým sektorem. Mám radost, že vedle základních segmentových pilířů naší společnosti, tedy dopravních staveb, mostních a inženýrských staveb, se daří zajišťovat objemy i v segmentu pozemních staveb.