O společnosti | Chládek & Tintěra, a.s.

Úvod » O společnosti

Motto: Odolná česká stavební firma s logem hrocha

Výrazným charakteristickým znakem společnosti Chládek & Tintěra, a.s., je tradice a odolnost. Společnost se stále rozvíjí a snaha o dodržování tradičních hodnot zůstává důležitým prvkem fungování společnosti. Úspěch firmy je postaven na sounáležitosti pracovníků s firmou, jejich sebevědomí a odborné kvalifikaci. Společnost Chládek & Tintěra, a.s., působí v celé České republice a udržuje si silný „emocionální“ vztah ke svému regionu.

Společnost Chládek & Tintěra, a.s., byla založena v roce 1990 v Litoměřicích a je ryze českou stavební firmou se stabilním většinovým majitelem. V roce 2020 oslavila 30 let působení na českém stavebním trhu a se svými 373 zaměstnanci patří k významným zaměstnavatelům. Během své existence se zařadila mezi přední dodavatele zejména železničních staveb a v tomto oboru patří v současnosti mezi tři největší společnosti s vlastní personální a strojní kapacitou v České republice.

Kapitálová zajištěnost společnosti umožňuje plánovat, soutěžit a získávat rozhodující stavební zakázky tak, aby byly naplněny stavební segmenty působnosti, zajištěna práce pro zaměstnance a byly dosaženy plánované objemy. Rozhodující aktivity společnosti jsou orientovány do dopravních staveb. Kromě velkých dopravních staveb se firma věnuje i realizaci mostních a inženýrských staveb, pozemních staveb a elektrostaveb. Podílí se na budování infrastruktury a rekonstrukci významných staveb po celé České republice. Společnost také vlastní licenci na provozování drážní dopravy.

Společnost Chládek & Tintěra, a.s., se účastní většiny výběrových řízení na velké státní železniční infrastrukturální stavby. Aktuálně realizuje modernizaci železničního uzlu v Plzni a rekonstrukci žst. Bohosudov. Společnost se etablovala v segmentu tramvajových tratí - aktuálně je v rekonstrukci desetikilometrová trať Most–Litvínov. Z významných akcí nelze opomenout rekonstrukci nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice nad Labem. |Společnost se stabilně podílí na drobných opravách a údržbě železniční sítě. Z větších pozemních staveb aktuálně realizuje přístavbu  v ZŠ Dobřichovice, osobní nádraží v Podbořanech a Regionální technologické centrum robotiky v Žatci.

Dlouholetou spoluprací se SPŠ a VOŠ strojní, stavební a dopravní Děčín se Chládek & Tintěra, a.s., podílí na výchově a zapracování nových techniků v oboru železničního stavitelství. Z těchto a dalších škol čerpá nové kvalifikované zaměstnance, kteří jsou základem úspěšné firmy. Ve společnosti se také stabilizoval řídicí tým, za kterým jsou vidět výsledky.

Chládek & Tintěra, a.s., se převážně orientuje na státní zakázky, dále kraje, města a obce, ale v posledních letech je výrazně rozvíjena spolupráce i se soukromým sektorem. Vedle základních segmentových pilířů společnosti, tedy dopravních staveb, mostních a inženýrských staveb, se společnosti daří zajišťovat objemy i v segmentu pozemních staveb.