O společnosti | CSR – Naše společenská odpovědnost

Úvod » O společnosti » CSR – Naše společenská odpovědnost

CSR – Naše společenská odpovědnost

Uplatňujeme principy CSR. Věříme, že právě odpovědným jednáním vůči našim zaměstnancům, investorům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí přispějeme k udržitelnému rozvoji a zlepšíme tak oblasti, v nichž jako firma působíme. Respektujeme všechny tři pilíře společenské odpovědnosti. Budujeme a udržujeme etickou firemní kulturu založenou na neustálém rozvoji a spokojenosti zaměstnanců. Snažíme se o vytváření podmínek pro vyváženost práce a osobního života. Dbáme na životní prostředí a snižujeme všechny negativní vlivy, kterým na své okolí působíme.

Jsme zapojeni do několika programů deklarujících naše společensky odpovědné snažení:


ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001


Zelená firma

  
APERIO

Rodiče ve firmě – problém, výzva nebo přínos
Rovné příležitosti mužů a žen a genderové audity v praxi


Podporujeme

Klademe vysoký důraz na naše působení v rámci svého okolí. Podporujeme vzdělávání a neustálý rozvoj svých zaměstnanců. Snažíme se o zapojování studentů do reálné praxe. Sponzorujeme místní kulturní a sportovní projekty. Pomáháme při povodních či jiných případech hmotné nouze.