O společnosti | Ocenění

Úvod » O společnosti » Ocenění

Ocenění

SANAČNÍ DÍLO ROKU 2018

Vyhlašovatel: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí
Stavba: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova
Dodavatel: Chládek a Tintěra, a.s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Významnými stavebními objekty byly klenbové viadukty v Kutinách délek 100 a 200 metrů, kde došlo k rozšíření o metr na každou stranu s ohledem na prostorové nároky volného schůdného prostoru. To znamenalo odstranit původní betonové římsy a vybudovat nové, včetně nosné mostní desky. Římsové bloky museli stavaři odřezávat diamantovým lanem na prvky o hmotnosti 20 tun, které pak bylo nutné snášet jeřábem s nosností 100 tun z výšky zhruba 35 metrů.


ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE
ROKU 2018

Cena časopisu SKYPAPER

Kategorie: A2.1 Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč
Stavba: Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeogenstadt
Přihlašovatel: Chládek a Tintěra, a.s.
Dodavatel: Chládek a Tintěra, a.s.
Projektant: Sdružení SUDOP Praha, TMS projekt s.r.o., H-Pro s.r.o.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Výrok redakce: Za stavbu, která zkracuje jízdní doby zejména zabezpečením železničních přejezdů a rekonstrukcí mostů a nástupišť. Významnou inovací je výměna stávajících pražců za pražce ocelové tvaru "Y" v malých poloměrech tak, aby bylo možno zřídit bezstykovou kolej.


FASÁDA ROKU 2013

Nebytový objekt – Novostavba
Vyhlašovatelé: BAUMIT, spol. s r.o.
Vítězná stavba: Nemocnice – pavilon B, Mladá Boleslav


DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2012

Cena Development News

Vyhlašovatelé: