Reference | Kulturní památky

Hrad a zámek Bečov nad Teplou

Název projektu

Hrad a zámek Bečov nad Teplou

Doba výstavby

06/2007 – 06/2008

Investor

Národní památkový ústav Praha

Stavební práce začaly provedením demontáže zbytků schodiště a odkopáním zeminy až na skalní podloží za archeologického dozoru. Po té bylo přistoupeno ke zhotovení kotvených opěrných zdí, jejichž čela byla opatřena kamenným zdivem původního vzhledu. Po nasypání schodišťových ramen štěrkovým materiálem byla provedena železobetonová deska, na níž byly osazeny kamenné schody se sloupky propojenými ocelovou tyčovinou čtvercového profilu a pásovinou. Do ní bylo zakotveno dubové madlo.