Reference | Kulturní památky

Úvod » Reference » Kulturní památky » Novinský viadukt

Novinský viadukt

Investor

SŽDC, s.o.

Fakturační cena

44 639 529 Kč bez DPH

Doba výstavby

08/2009 – 11/2010

elezniční viadukt nacházející se na trati Liberec – Česká Lípa, se řadí mezi ojedinělé technické památky ČR. Byl dokončen v roce 1900, honosí jej 14 kleneb s rozpětím 6,6 – 12,4m, dosahuje výšky 30m a jeho půdorys se podobá oblouku.

Více o námi prováděné rekonstrukci viaduktu naleznete zde.