Reference | Pozemní stavba

Úvod » Reference » Pozemní stavby » Litoměřická ZŠ Havlíčkova je energeticky úspornější

Litoměřická ZŠ Havlíčkova je energeticky úspornější

Název projektu

Zateplení 7. ZŠ Havlíčkova Litoměřice

Investor

Město Litoměřice

Fakturační cena

34 401 562 Kč bez DPH

Doba výstavby

03/2014 – 10/2014

Energetické opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, střešních konstrukcí a výměně otvorů. Pro město Litoměřice, které se prezentuje jako ekologické město, má význam také snížení energetické náročnosti. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o přibližně 230 t za rok a k úspoře 2300 Gj za rok.

Zateplení obvodových stěn provedlo středisko 05 minerální vatou tloušťky 12 centimetrů. Finální povrch tvoří probarvená omítka – červeno-hnědá a světle žlutá. Celkem takto stavbaři zateplili plochu kolem 2800 m2. Spodní část objektů neboli sokly, jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem.

Výměna všech oken představovala jednu z největších položek ve výčtu provedených opatření. Nových tepelně izolačních plastových oken stavbaři nainstalovali kolem tří stovek. V rámci výměny oken stavbaři také úplně zdemontovali velkoplošné okenní stěny v objektu tělocvičny. Původní jeklovou konstrukci nahradili hliníkovými profily, které vyplnili izolačním sklem.

Stávající plochou střechu s pěnovou izolací stavbaři doplnili polystyrenem tloušťky 16 centimetrů. Finální kryt střechy je ze svařované střešní folie.