Litoměřická ZŠ Havlíčkova je energeticky úspornější

Název projektu

Zateplení 7. ZŠ Havlíčkova Litoměřice

Fakturační cena

34 401 562 Kč bez DPH

Doba výstavby

03/2014 – 10/2014

Investor

Město Litoměřice

Energetické opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, střešních konstrukcí a výměně otvorů. Pro město Litoměřice, které se prezentuje jako ekologické město, má význam také snížení energetické náročnosti. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o přibližně 230 t za rok a k úspoře 2300 Gj za rok.

Zateplení obvodových stěn provedlo středisko 05 minerální vatou tloušťky 12 centimetrů. Finální povrch tvoří probarvená omítka – červeno-hnědá a světle žlutá. Celkem takto stavbaři zateplili plochu kolem 2800 m2. Spodní část objektů neboli sokly, jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem.

Výměna všech oken představovala jednu z největších položek ve výčtu provedených opatření. Nových tepelně izolačních plastových oken stavbaři nainstalovali kolem tří stovek. V rámci výměny oken stavbaři také úplně zdemontovali velkoplošné okenní stěny v objektu tělocvičny. Původní jeklovou konstrukci nahradili hliníkovými profily, které vyplnili izolačním sklem.

Stávající plochou střechu s pěnovou izolací stavbaři doplnili polystyrenem tloušťky 16 centimetrů. Finální kryt střechy je ze svařované střešní folie.