ZŠ v Dobřichovicích zvětšuje stravovací prostory

2.12. 2021453x

Na konci listopadu byl v základní škole Raisova zprovozněna zmodernizovaná školní jídelna s kuchyní. Nyní stavbaři přistavují další objekt, který gastroprovoz ještě rozšíří. 

Hlavním důvodem přístavby je navýšení kapacity prostor gastroprovozu, který je s ohledem na nedávné rozšíření školy nedostatečný. Požadovaná kapacita školní jídelny vyžaduje zvětšení plochy jídelny minimálně na dvojnásobek stávající plochy.

Cílem dokončené modernizace stávajícího gastroprovozu bylo rozšířit výdeje jídel dvěma výdejními okny, zlepšit křížení provozu šaten a školy, rehabilitovat prostory před vstupem do školní jídelny a zvelebit prostor před vstupem žáků do školy. Stavbaři střediska pozemních staveb během půl roku provedli kompletní demolici stávající vývařovny a jídelny včetně skladeb podlah, nové rozvody inženýrských sítí, vyměnili okna, dveře, podlahy, stropy a opravili zdivo. Po rekonstrukci byl instalováno moderní technická zařízení. Současná podoba školní kuchyně a jídelny odpovídá současným standardům.

S přístavbou dvoupodlažního objektu obdélníkového tvaru přibližně 12 x 8 metrů s plochou střechou začal tým Petra Suchého letos v říjnu. Do začátku zimy chceme mít hotové založení stavby, které je hlubinné na mikropilotách a základových pasech. Další postup prací bude hodně záležet na počasí,“ podotýká Petr Suchý. Svislé konstrukce budou tvořené stěnovou konstrukcí se železobetonovými obvodovými stěnami a vodorovné železobetonovou monolitickou stropní deskou. Výrazným architektonickým prvkem nové přístavby bude vnější obklad s cedrových latí, který bude korespondovat s přístavbou školy, která byla dokončena v roce 2015.

Kompletně má být zakázka, jejíž investorem je Městský úřad Dobřichovice, dokončená v polovině příštího roku.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy