Železniční stanice Smržovka je k nepoznání

Nové ostrovní nástupiště, uspořádání kolejiště, železniční svršek, osvětlení nebo zabezpečovací zařízení slouží cestujícím v železniční stanici Smržovka již od konce loňského roku. Závod kolejových staveb se na realizaci prací ve Smržovce podílel zejména výměnou železničního svršku.

Požadavkem na zřízení železniční svršku bylo štěrkové lože, na němž budou betonové pražce s kolejnicemi. Normová tloušťka nového štěrkového lože však zasahovala do skalního podloží, které stavbaři museli složitě ubrousit v celé délce stanice, což je přibližně 500 metrů. Někde to byly centimetry, někde i takřka půl metru. Chvílemi stavbaři závodu kolejových staveb zastihli měkčí podloží, se kterým si fréza hravě poradila. Většinou ale narazili na odolnou žulu, která velmi rychle opotřebila nože na fréze. Mnohokrát je bylo nutné měnit za nové.

Revitalizace trati číslo 036 Liberec–Tanvald začala na začátku loňského srpna první etapou, do které spadá také rekonstrukce žst. Smržovka. Ve stanici došlo k podstatné změně uspořádání kolejiště. Zachovány zůstaly fakticky dvě průjezdné dopravní koleje a jedna kusá dopravní kolej. Jedna kolej je zrušena a došlo k napojení kusých kolejí 1a a 1b. Rychlost v dopravních kolejích je 50 a 55 km/h. Součástí prací společnosti Chládek & Tintěra v rámci rekonstrukce stanice Smržovka bylo také nové veřejné osvětlení nástupišť a silnoproudá napojení. Zhotovitelem bylo středisko elektrostaveb.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy