Železniční most přes Otavu čeká rekonstrukce

V polovině letošního roku začnou přípravné práce před rekonstrukcí 120 metrů dlouhého ocelového mostu u Horažďovic na Plzeňsku.

Rozsáhlá rekonstrukce mostu je součástí opravy jednokolejné trati mezi Horažďovicemi a Žichovicemi, která začala již v září loňského roku, a to svou první etapou. Stavbaři během ní opravili na větší části více než sedmikilometrového úseku trati železniční svršek a většinu mostních objektů. Letos je kromě náročné rekonstrukce mostu se třemi poli přes Otavu a několika propustků čeká ještě oprava železničního svršku v délce asi 2600 metrů před Velkými Hydčicemi. Druhá etapa opravy začne výlukou 13. srpna a potrvá až do začátku října.

Přípravné práce před zahájením samotné opravy mostu přes Otavu však začnou již dříve. „Trať bude vyloučena z provozu jen na 56 dní, což je na opravu mostu málo. Proto se budeme snažit připravit co nejvíce prací ještě před výlukou,“ říká Miroslav Běhavý ze závodu mostních a inženýrských staveb, který bude opravu mostu řídit. V předstihu mostaři zejména demontují mostní středové a hlavové plechy, sestaví zavěšené lešení či provedou protikorozní ochranu spodních částí mostních nosníků.

Hlavní penzum prací bude následovat během výluky, kdy bude provedena demontáž kolejí a mostnic, které budou nahrazeny novými. Dále bude provedena protikorozní ochrana všech ocelových částí mostu, sanace betonových mostních opěr, sanace kamenné spodní stavby, doplnění přechodových zídek nebo oprava ložisek. Nejnáročnější částí opravy však bude oprava betonového bloku pod jedním ložiskem. Během této opravy budou stavbaři muset přizvednout celou mostní konstrukci, což není zrovna jednoduchá záležitost.

Železniční most přes Otavu převádí trať i přes místní komunikaci
120 metrů dlouhý most přes Otavu má tři pole
  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy