Začíná sanace náspů u Dalovic na Karlovarsku

Úplnou výlukou na dvoukolejné trati Chomutov–Cheb odstartuje 15. května hlavní fáze prací.

Cílem stavby je stabilizovat náspy výšky až 18 metrů na přibližně kilometrovém úseku, a to od zhlaví stanice v Dalovicích směrem ke stanici Hájek. Součástí projektu je také rekonstrukce mostu přes místní komunikaci a potok.

Přípravné práce před výlukou trati začaly již v březnu tohoto roku, a to zejména kacením zeleně v době vegetačního klidu. Dále byly provedeny práce nevyžadující úplnou výluku trati, na které se kvůli nestabilitě jezdilo již delší dobu pouze po jedné koleji rychlostí sníženou na 50 km/hod.

Zakázku získaly ve sdružení společnosti Chládek & Tintěra, STRIX Chomutov a H-PRO GEO. Pro realizaci zakázky Správa železnic totiž využila tzv. Žlutou knihu FIDIC, tedy vzorovou smlouvu pro design & build projekty připravené Mezinárodní federací konzultačních inženýrů.

Hlavní penzum prací bude představovat odtěžení nevhodného náspu a následná stabilizace vhodným materiálem. Přibližně se bude jednat o 60 tisíc kubíků materiálu, který bude nutné odtěžit a následně doplnit. Kromě stabilizace náspu dojde také na kompletní výměnu železničního svršku obou kolejí a na výměnu patek a některých stožárů trakčního vedení. V rámci mostu přes účelovou komunikaci a potok bude provedena částečná rekonstrukce spodní stavby a náhrada ocelových nosných konstrukcí, které se nachází asi 18 metrů nad terénem.

Cílem stavby je stabilizovat náspy na přibližně kilometrovém úseku mezi Hájkem a Dalovicemi
Stavba si vyžádá úplnou výluku dvoukolejné trati Chomutov-Cheb
Na předmětném úseku trati byla provedena částečná stabilizace již před dvěma lety
Součástí projektu je také rekonstrukce mostu přes místní komunikaci a potok
Stavební úsek zasahuje až do zářezu směrem k Hájku
  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy