Vrbičany na Kladensku budou odkanalizované

Více než rok a půl bude trvat výstavba gravitační splaškové kanalizace v malé obci poblíž Slaného.

Společný projekt obcí Telce a Vrbičany je rozdělen do dvou etap. První etapa se týká odkanalizování obce Telce spolu s výstavbou čistírny odpadních vod (ČOV). Druhá etapa řeší kanalizaci v obci Vrbičany s napojením do ČOV v sousedních Telcích.

Zhotovitelem druhé etapy se stala na základě výběrového řízení společnost Chládek & Tintěra. Stavbaře čeká vybudovat napříč obcí přibližně dva kilometry gravitační kanalizace o průměru 250 mm a k tomu asi 880 metrů domovních přípojek o průměru 150 mm. Z důvodu nepříznivých výškových a spádových poměrů bude nutné postavit také dvě čerpací stanice v hloubce pět metrů pod terénem, odkud budou splašky výtlakem směřovány do kanalizační sítě v obci Telce a dále do ČOV.

Poměrně dlouhá doba výstavby souvisí nejen s rozsahem díla, ale také s očekávaným zastižením skalního podloží v trase nové kanalizačního řadu. Plán postupu výstavby počítá s postupným zprovozňováním kanalizace.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy