Ve Strakonicích se střihla páska

Společnost Chládek a Tintěra a Správa železniční dopravní cesty včera slavnostně ukončily rozsáhlou modernizaci železniční stanice Strakonice, která tvoří důležitý dopravní uzel na trati České Budějovice – Plzeň.

Pro společnost Chládek & Tintěra, která byla zhotovitelem rekonstrukce, se jednalo o důležitou stavbu, na které se podílely všechny složky společnosti.

Rekonstrukce se dotkla především železničního svršku a spodku v hlavních kolejích. Nové uspořádání kolejových rozvětvení umožňují současné vjezdy vlaků ze všech směrů, tedy od Plzně, Volar i Březnice. Rekonstrukcí prošel také navazující viadukt u hřbitova, který převádí železnici přes nejdůležitější komunikaci ve městě. V železniční stanici navíc vznikla nová budova řízení provozu železniční dopravy a nový podchod pro pěší, který spojuje ostrovní nástupiště.

„Železniční stanice Strakonice se před rekonstrukcí nacházela v již nevyhovujícím stavu – neměla zajištěný mimoúrovňový přístup na nástupiště a disponovala zastaralým zabezpečovacím zařízením, které bylo nutné modernizovat. Jedním z největších přínosů realizace projektu je zvýšení propustnosti stanice a bezpečnosti cestujících, kteří díky nově vybudovanému podchodu a modernizovaným nástupištím získali snadnější a pohodlnější přístup k vlakům,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy